TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2021/2022

 

L.P.

 

TERMIN

 

 

ZEBRANIE OBOWIĄZKOWE/KONSULTACJE

 

1.

14 – 16.09.2021r.

zebrania z rodzicami (obowiązkowe)

 

 

2.

14.09.2021r.

zebrania ogólne z rodzicami klas ósmych dotyczące procedur organizacji egzaminu ósmoklasisty 2022 (obowiązkowe)

 

3.

19. – 21.10.2021r.

zebrania z rodzicami (konsultacje)

4.

14. – 16.12.2021r.

zebrania z rodzicami (obowiązkowe) – informacje
o  przewidywanych ocenach semestralnych z zajęć edukacyjnych
(w tym niedostatecznych) oraz zachowania
(w tym nieodpowiednich  i nagannych)

 

5.

25. – 27.01.2022r.

zebrania semestralne (obowiązkowe)

 

6.

15. - 17.03.2022r.

zebrania z rodzicami (konsultacje)

 

8.

5. - 7.04.2022r.

  • zebranie  z rodzicami uczniów klas 0 – 7 (obowiązkowe)
  • obowiązkowe zebrania z rodzicami (klasy 8) – informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty

 

9.

10. – 12.05.2022r.

zebrania z rodzicami (obowiązkowe) – informacje
o  przewidywanych ocenach końcoworocznych z zajęć edukacyjnych (w tym niedostatecznych) oraz zachowania
(w tym nieodpowiednich  i nagannych)

10.

 

31. – 02.06.2022r.

konsultacje indywidualne z rodzicami