Zajęcia pozalekcyjne w klasach 1 – 3 roku szkolnym 2020/2021

.

l.p.

rodzaj zajęć

klasa

imię i nazwisko
nauczyciela

termin

1.     

„Matematyka na wesoło” - zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne.

Klasa 1

Katarzyna Kotarska - Grzenia

wtorek 16.05 – 16.50
sala 119

2.     

„Podróże do świata książek” - zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze.

Klasy 1

Barbara Gramera

piątek 10.15- 11.00
sala 309

3.     

Gry i zabawy logopedyczne.

Klasy 1

Justyna Sokołowska

czwartek 16.05 – 16.50
sala 312

4.     

„W świecie książek” – zajęcia rozwijające umiejętność pisania i czytania.

Klasa 1

Paulina Sęk

wtorek 16.05 – 16.50
sala 309

5.     

Zajęcia plastyczne z elementami grafomotoryki.

Klasy 1

Beata Demko

środa 12.25 – 13.10        sala 114

6.     

„Radzę sobie coraz lepiej” - zajęcia wspierające umiejętności szkolne.

Klasa 2

Anna Merchel

do uzgodnienia

7.     

„To już potrafię” - zajęcia utrwalające i rozwijające kompetencje kluczowe.

Klasa 2

Barbara Rut

poniedziałek 16.05 – 16.50 sala 311

8.     

„Wiem i rozumiem” – zajęcia wspierająco – rozwijające.

Klasa 2

Ewa Woźniak

wtorek 13.30 – 14.15
sala 310

9.     

„Piszę coraz ładniej” - zajęcia z kaligrafii.

Klasy 2

Agnieszka Kaczmarczyk

wtorek 16.05 – 16.50
sala 312

10.  

„Wiem i rozumiem” – zajęcia wspierająco – rozwijające.

Klasy 2

Katarzyna Trojańczyk

wtorek 13.30 – 14.15
sala 311

11.  

Koło matematyczne.

Klasy 3

Małgorzata Fojut

czwartek 11.20- 12.05
sala 114

12.  

Gry planszowe

 

Klasy 3

Agnieszka Trętowska

poniedziałek 16.05 – 16.50 sala 217

13.  

Koło informatyczne

Klasy 3

Agata Lesiak

poniedziałek 12.25 – 13.10 sala 219

14.

Koło pierwszej pomocy "Mali Ratownicy"

Klasy 1-3

Iwona Karasek

czwartek 15.15-15.50

Gry i zabawy sportowe dla uczniów klas 1 - 3

Klasy 1-3

Agata Patalan

środa 14.15 - 15.00,

sala gimnastyczna

.

Zajęcia pozalekcyjne w klasach 4 – 8 roku szkolnym 2020/2021

.

l.p.

rodzaj zajęć

klasa

imię i nazwisko
nauczyciela

termin

1.     

Siatkówka dla klas 4 - 8

Klasy 4-8

Agata Patalan

Środa 15.00- 15.45

sala gimnastyczna

2.     

Zajęcia wyrównawcze z jez. polskiego.

Klasa 4

Urszula Łuć

piątek 9.20- 10.05
sala 206

3.     

Zajęcia wspierające z matematyki.

Klasa 4

Marzena Oszejko

środa 13.30 – 14.15
sala 212

4.     

Zajęcia wspierające z matematyki.

Klasa 4

Marzena Oszejko

czwartek 10.15 - 11.00
sala 217

5.     

Gry zespołowe.

Klasy 4 - 8

Marcin Gryc

piątek 16.50 – 17.35
sala gimnastyczna

6.     

Zajęcia muzyczne – śpiew i nauka gry na instrumentach.

Klasy 4 - 8

Anna Mirkowska

wtorek 16.05 – 16.50
sala 218

7.     

Zajęcia muzyczne – śpiew i nauka gry na instrumentach.

Klasy 4 - 8

Anna Mirkowska

środa 16.05 – 16.50
sala 218

8.     

„Sztuka cenniejsza niż złoto” koło plastyczne

Klasy 4 - 8

Ilona Mocarska

     piątek 15.15 - 16.50
     sala 202

9.  

„Sztuka cenniejsza niż złoto” koło plastyczne

Klasy 4 - 8

Ilona Mocarska

10.  

Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Klasy 4 - 8

Nina Pawlicka - Śledź

piątek 13.30 - 14.15
305

11.  

„Inna historia…” – koło historyczne

Klasy 4 - 7

Karolina Darznik – Maszota

wtorki - godz. 15.15/piątki - godz. 7.30, wg harmonogramu podanego przez n-la na zajęciach;

sala 307

12.  

„Przyrodniczy omnibus”.

Klasy 4 - 8

Katarzyna Sobieszczyk - Blandzi

środa 14.25 – 15.10
sala 305

13.  

Zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Klasy 5

Lidia Frankowska - Plichta

czwartek 14.25 - 15.10
sala 211

14.  

„Wielkie sprawy małych ludzi” - zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne.

Klasy 5

Magdalena Szczepańska

czwartek 14.25 - 15.10
sala 225

15.  

Zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Klasy 6

Magdalena Szotyńska

czwartek 10.15 - 11.00
sala gimnastyczna

16.  

„TIK-TAK” - zajęcia kształtujące umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnej

Klasa 6

Przemysław Szamocki

wtorek 16.05 – 16.50
sala 213

17.  

Zajęcia wspomagające z jęz. angielskiego.

Klasa 6

Maria Wdzięczna - Starosta

środa 11.20 – 12.05,
sala 219

18.  

Zajęcia wyrównawcze z jęz. polskiego.

Klasa 7

Paulina Skiba

poniedziałek 16.55 -17.40, sala 302

19.  

Zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Klasa 7

Lidia Frankowska - Plichta

czwartek 16.05 – 16.50
sala 211

20.  

Zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Klasa 7

Wisława Kądziera

wtorek 7.30 – 8.15,
sala 201

21.  

Zajęcia wyrównawcze z matematyki.

Klasa 7

Wisława Kądziera

wtorek 10.15 – 11.00,
sala 206

22.  

Zajęcia wspomagające z jęz. angielskiego.

Klasa 7

Maria Wdzięczna - Starosta

poniedziałek 14.25-15.10, sala 307

23.  

Koło jęz. hiszpańskiego.

Klasa 7

Aneta Zielińska

piątek 13.30 - 14.15
114

24.  

„Ósmoklasista na medal” – zajęcia kształtujące umiejętności polonistyczne dla uczniów klas ósmych.

Klasa 8a

Joanna Baczyńska

czwartek 15.15 - 16.00
sala 302

25.  

„Ósmoklasista na medal” – zajęcia kształtujące umiejętności polonistyczne dla uczniów klas ósmych.

Klasa 8b

Joanna Baczyńska

czwartek 7.30 – 8.15
sala 228

26.  

„Ósmoklasista na medal” – zajęcia kształtujące umiejętności polonistyczne dla uczniów klas ósmych.

Klasa 8c

Dorota Charzewska

wtorek 15.15 - 16.00
sala 301

27.  

„Ósmoklasista na medal” – zajęcia kształtujące umiejętności polonistyczne dla uczniów klas ósmych.

Klasa 8d

Joanna Baczyńska

piątek 14.25 - 15.00
sala 302

28.  

„Ósmoklasista na medal” – zajęcia kształtujące umiejętności polonistyczne dla uczniów klas ósmych.

Klasa 8e

Anna Brodowska

środa 12.25 – 13.10
sala 214

29.  

„Przed egzaminem ósmoklasisty” – zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne.

Klasa 8a

Marzena Fenska – Rompa

wtorek 14.25 -15.10
sala 220

30.  

„Przed egzaminem ósmoklasisty” – zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne.

Klasa 8b

Marzena Fenska – Rompa

wtorek 7.30 – 8.15,
sala 228

31.  

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Klasa 8c

Beata Walaszek

środa 14.25 – 15.10
sala 301

32.  

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Klasa 8d

Danuta Stasiak

wtorek 15.15 -16.00
sala 211

33.  

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

Klasa 8e

Beata Walaszek

piątek 13.30 - 14.15
sala 211

34.  

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Klasy 8

Emilia Mirkowska - Moch

poniedziałek 7.30 – 8.15, sala 212

35.  

Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Klasy 8

Emilia Mirkowska - Moch

wtorek 16.05 – 16.50
sala 111