L.P.

 

TERMIN

 

 

ZEBRANIE OBOWIĄZKOWE/KONSULTACJE

 

1.

15. – 17.09.2020r.

zebrania z rodzicami (obowiązkowe)

 

2.

15.09.2020r.

zebrania ogólne z rodzicami klas ósmych dotyczące procedur organizacji egzaminu ósmoklasisty 2021 (obowiązkowe)

 

3.

20. – 22.10.2020r.

zebrania z rodzicami (konsultacje)

4.

15. – 18. 12.2020r.

zebrania z rodzicami (obowiązkowe) – informacje
o  przewidywanych ocenach semestralnych z zajęć edukacyjnych
(w tym niedostatecznych) oraz zachowania
(w tym nieodpowiednich  i nagannych)

 

5.

16.-18.02.2021r.

zebrania semestralne (obowiązkowe)

 

6.

23. – 25.03.2021r.

zebrania z rodzicami (obowiązkowe)

 

7.

20. – 22.04.2021r.

konsultacje indywidualne z rodzicami (klasy 0 – 7)
obowiązkowe zebrania z rodzicami (klasy 8) – informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty

 

8.

11. – 13.05.2021.

zebrania z rodzicami (obowiązkowe) – informacje
o  przewidywanych ocenach semestralnych niedostatecznych oraz  nieodpowiednich  i nagannych

9.

 

01. – 03.06.2021r.

konsultacje indywidualne z rodzicami