Drodzy Rodzice, tegoroczna oferta dobrowolnego ubezpieczenia dziecka na kolejny rok szkolny 2020/2021
.
Oferta dotyczy ubezpieczenia w firmie INTERRISK. Bardzo proszę o zapoznanie się z całością oferty.
.
Termin opłaty za ubezpieczenie 30.09.2020r.
.
Ze względu na panujące obostrzenia zaleca się samodzielne ubezpieczenia dziecka On line.
W przypadku braku takiej możliwości proszę o kontakt z Radą Rodziców lub naszym brokerem Panem Pawłem Dameckim.
.
Paweł Damecki
Kancelaria Brokerska Paweł Damecki
ul. Ketlinga 8, 83-050 Łapino
tel. 58 300 02 18, kom. 795 578 778
..
mail Rady Rodziców  radarodzsp12@wp.pl
..
Załącznik zawiera: 
- ulotkę dla rodziców z informacjami o zakresie ubezpieczenia i wysokości świadczeń, numerami poszczególnych polis, informacją o dostępie do oferty i możliwości opłaty składki ON-LINE
- OWU z dokumentem zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym (tzw. karta produktu),
- Tabelę Norm Uszczerbku na Zdrowiu,
- Druk zgłoszenia szkody,
- Instrukcję zgłaszania roszczeń.,
- ‘Ofertę wirtualną z ID Klienta’ – instrukcję jak ubezpieczyć dziecko on-line, z podanym numerem oferty – ID Klienta.
.
Do ubezpieczenia rodzice mogą zapisać również rodzeństwo - dzieci z innych szkół, przedszkoli, żłobków oraz studentów do 25 r.ż.
.
Ubezpieczenie rozpoczyna się 01.09.2020 i trwa do 31.08.2021
.
Do ubezpieczenia jest możliwość przystępowania on-line przez platformę internetową INTERRISK. 
Dostęp do oferty internetowej przez stronę:   https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline  .
Kod dostępu dla SP 12 – nr oferty / ID Klienta :  4pez7 .
Kod dostępu QR : w załączniku
                              
 
.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
.
Monika Dargacz
Przewodnicząca rady Rodziców