Nieważne ile masz lat -  głosuj na projekty budżetu obywatelskiego!

Od 9 do 23 września wszyscy mali i duzi mieszkańcy Gdańska mogą głosować na projekty budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jest 18,5 mln złotych. Gdańszczanie mają do wyboru 331 projektów, wśród których są m.in. modernizacje terenów zielonych, budowy placów zabaw, boisk czy warsztaty komputerowe.

Wystarczy kilka minut by zagłosować i zmienić miejsce, otoczenie w którym się mieszka. Można wybrać projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie. Głosowanie jest proste i każda gdańszczanka, każdy gdańszczanin może swoje punkty przydzielić wybranym przez siebie projektom.

Jak głosować?

  • głosowanie jest elektroniczne poprze stronę internetową www.gdansk.pl;
  • głosować mogą WSZYSCY MIESZKAŃCY GDAŃSKA NIEZALEŻNIE OD WIEKU;
  • weryfikacja mieszkańców odbywa się poprzez sprawdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w Gdańsku, wpisanie do stałego rejestru wyborców lub posiadanie Karty Mieszkańca;
  • w przypadku braku powyższych warunków istnieje możliwość dopisania się do listy uprawnionych do głosowania poprzez dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Gdańsku oświadczenia, które stanowi załącznik nr 5 Zarządzenia nr 327 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 marca 2019 r.;
  • każdemu głosującemu przysługuje 5 punktów na projekty dzielnicowe i 1 punkt na projekt ogólnomiejski;
  • można głosować na projekty z dowolnej dzielnicy;

 

 

W przypadku cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL głosowanie możliwe jest w punktach konsultacyjnych po okazaniu dokumentu podróży.

 

Gdzie głosować?

Samodzielnie lub w punktach konsultacyjnych. Głosowanie samodzielne przez Internet wymaga aktywacji procesu głosowania poprzez numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. Takiego wymogu nie ma w punkach konsultacyjnych np. Urząd Miejski w Gdańsku, biblioteki, siedziby rad dzielnic, namiot budżetu obywatelskiego w dzielnicach – szczegółowa lista punktów na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski To szczególnie ważne dla osób starszych czy nie posiadających internetu.

 

Na co głosować?

Lista projektów jest cały czas dostępna na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski. Wybór tematyczny projektów jest szeroki: od placów zabaw, boisk i terenów rekreacji po zajęcia sportowe czy warsztaty komputerowe. Sami autorzy projektów także promują swoje propozycje wiec warto zwracać uwagę na żółte plakaty czy ulotki z zachętą do głosowania.

 

Tegoroczne zmiany w głosowaniu

Brak ograniczeń wieku osób głosujących  -  to chyba najważniejsza zmiana w głosowaniu. Po raz pierwszy w historii gdańskiego budżetu obywatelskiego głosować mogą gdańszczanie niezależnie od wieku. Nowością przy wyborze projektów do realizacji jest też próg minimalnego poparcia dla projektu ogólnomiejskiego – 200 punktów.

 

Wyniki głosowania będą znane do 30 września.