Rada Rodziców uprzejmie przypomina, że do 31.10.2023 jest jeszcze możliwości ubezpieczenia swoich dzieci (nie tylko uczniów SP 12) w ramach wynegocjowanej oferty INTERRISK. W październiku, aby zachować ciągłość ochrony, należy dokonać wpłaty przelewem na konto Kancelarii Brokerskiej nr 74 1050 1764 1000 0090 7281 1855 w ING Bank Śląski, podając w tytule przelewu: „za ubezpieczenie - nr polisy - imię i nazwisko ucznia - SP 12 - klasę - telefon do rodzica”.Numery polis:  EDUAP 132634 –wariant za 50 zł / EDUAP 132617 –wariant za 70 zł / EDUAP 132642 –wariant za 100 zł / EDUAP 132627 –wariant za 150 zł.Składkę można też opłacić online na stronie INTERRISK:  https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline po wpisaniu numeru oferty: wt66p lub skorzystać z linku, który bezpośrednio przekieruje na stronę z ofertą : ubezpieczenie uczniów SP 12, jednak przy wpłacie bezpośrednio przez stronę INTERRISK ochrona ubezpieczeniowa obowiązujedopiero od dnia następnego po opłaceniu składki. Przed opłatą składki należy dokładnie zapoznać się z załączoną ofertą i OWU.Dodatkowych informacji udziela broker ubezpieczeniowy Paweł Damecki, tel. 795578778,  -mail: pawel@damecki.pl.