W roku szkolnym 2020/2021 klasy I-V biorą udział w "Programie dla szkół - Owoce i warzywa w szkole oraz szklanka mleka". Poniżej zamieszczamy informację RODO.