PREZYDIUM RADY RODZICÓW
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
.20

PRZEWODNICZĄCA - Monika Dargacz kl.2b, 6h

ZASTĘPCA PRZEWODZNICZĄCEGO - Małgorzata Sugalska kl. 5c

SKARBNIK - Danuta Lange kl. 6d

ZASTĘPCA SKARBNIKA - Joanna Kozik kl. 6f

SEKRETARZ - Bożena Babicz kl. 4a, 8a

.

nasz mail:

radarodzsp12@wp.pl

w każdej sprawie i o każdej porze proszę pisać