SKŁAD RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  • Małgorzata Falkowska - przewodnicząca RR
  • Sylwia Wojtanowska - zastępca przewodniczącej RR
  • Nikaleta Cierlińska
  • Paulina Tomczyk
  • Anna Redzimska

 

.

nasz mail:

radarodzicowsp12gdansk@gmail.com