Do końca roku szkolnego 2021/2022 usługę cateringową świadczy obecna firma „IGUANA”

Koszt 1 posiłku 6,00 zł

Koszt obiadu 7,72 zł ( 6,00 zł koszt rodziców/opiekunów + 1,72 dopłata Gminy Miasta Gdańska)

.

obiadysp12@gmail.com (UWAGA NOWY ADRES!!!)

.

Wszelkie uwagi odnośnie jakości wydawanych posiłków należy zgłaszać:

Beata Andrzejewska 58 78 50 113, b.andrzejewska@sp12.edu.gdansk.pl


.

Zapytania oraz zgłaszanie nieobecności na obiadach (do godziny 9:00 ) proszę kierować   na adres mailowy: obiadysp12@gmail.com

Druki umów dostępne są przy wejściu do szkoły, na stronie internetowej szkoły oraz w stołówce

Wypełnione umowy  należy :

- wrzucić do skrzynki podawczej przy wejściu do szkoły,

- dostarczyć do stołówki , 

- przesłać skan na adres mailowy obiadysp12@gmail.com  1. Koszt obiadu 6,00 zł
  1. Opłatę za żywienie należy regulować do dnia 10-tego danego miesiąca na konto Szkoły nr:   

Wpłata tylko i wyłącznie na podstawie przyznanego Indywidualnego Numeru Konta – które zostanie przesłane po podpisaniu umowy żywieniowej na podany przez Rodzica/Opiekuna adres mailowy.

Nadal obowiązuje Indywidualny numer konta bankowego nadany w poprzedni roku szkolnym 2020/2021.

       Tytułem: należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę      

  1. Za każdy dzień zwłoki w regulowaniu płatności zostaną naliczone ustawowe odsetki
  2. Brak wpłaty na koncie do 10-tego każdego miesiąca skutkuje niewydaniem dziecku posiłku w dniu następnym, aż do uregulowania należności
  3. O niekorzystaniu z żywienia w danym dniu należy powiadomić „Wykonawcę” osobiście lub telefonicznie do godz. 9:00 tel. (058) 78 50 144 lub obiadysp12@qmail.com
  4. Kwota za posiłki niewykorzystane z powodu nieobecności zgłoszonej jak w pkt.5 zostanie odliczona „odbiorcy” w następnym miesiącu.
  5. Nieobecność niezgłoszona w sposób określony w pkt.5 nie będzie uwzględniona i odliczona.
  6. W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić składając KWESTIONARIUSZ – REZYGNACJA Z OBIADÓW, co najmniej 3 dni wcześniej. (kwestionariusz do pobrania na stronie internetowej Szkoły lub w Szkole)

 

.

 Wszelkie zmiany , które Rodzic/Opiekun chce wprowadzić w umowie żywieniowej wymagają podpisania i dostarczenia nowej umowy

.

Kopia podpisanej umowy zostanie przesłana na podany adres mailowy podany w umowie -  tylko na wyraźne życzenie  Rodziców/Opiekunów