INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH  Z OBIADÓW W SZKOLNEJ STOŁÓWCE

 

OD PONIEDZIAŁKU 13.09.2021r. ROZPOCZYNAMY WYDAWANIE OBIADÓW WEDŁUG USTALONEGO HARMONOGRAMU.

HARMONOGRAM BĘDZIE MODYFIKOWANY W RAMACH POTRZEB.

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWACH OBIADÓW – P. JOANNA KAWECKA – SŁOMIŃSKA TEL: 587850144, obiadysp12@gmail.com

PRZYPOMINAMY, ŻE TERMIN WPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ MIJA 25 WRZEŚNIA. W KOLEJNYCH MIESIĄCACH DO 10 DNIA DANEGO MIESIĄCA.

.

 

PRZERWA OBIADOWA      

11.00 – 11.20 
( po 4 godz. lekcyjnej)                       

5 godzina lekcyjna

11.20 -12.25

Dzieci przebywające
w świetlicy

PRZERWA OBIADOWA

12.05 – 12.25   
( po 5 godzinie lekcyjnej)                            

6 godzina lekcyjna

12.25 – 13.10

Dzieci przebywające
w świetlicy

PRZERWA OBIADOWA

13.10 – 13.30

( po 6 godz. lekcyjnej)

PONIEDZIAŁEK

 

5d, 5f, 6b, 6c, 6e, 8b, 8c

 

1a,1c, 1d, 2b, 2d, 3a, 3b - dzieci, które nie chodzą do świetlicy

1a, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3e

 

 

 

 

4a, 4d, 5a, 5c, 7a, 7b, 7d, 7e, 7h, 8a, 8f, 8h, 8i

2a, 2c,  3c,  3d, 3e -  dzieci, które nie chodzą do świetlicy 

 

1b, 1e, 2e, 3d

 

 

 

4b,4c, 5b, 5g, 6a, 6e, 7f, 7g, 7i, 8d, 8e, 8g

1b, 1e, 2e-  dzieci, które nie chodzą do świetlicy 
 

WTOREK

 

4b, 4c, 5c, 5g, 6b, 6c, 6d

1a, 1d,2b,3a,3b,3d -  dzieci, które nie chodzą do świetlicy

 

1a,1d, 3b

 

 

4a, 5a, 5b, 5f, 7b, 7f, 7g, 7h, 8a, 8c, 8e, 8g, 8i
 
1c, 2d- dzieci, które nie chodzą do świetlicy

 

1b, 1c, 1e, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3a, 3c, 3d, 3e

4d, 5d, 6a, 6e, 7a, 7d, 7e, 7i, 8b, 8d, 8f, 8h

1b,1e, 2a,2c,2e,3c,3e- dzieci, które nie chodzą do świetlicy

 

ŚRODA

 

4a, 4b, 5a, 5c, 5d, 5g, 6a, 6c, 8i
1a, 1c, 1d,2b, 2d,3a, 3b,3d - dzieci, które nie chodzą do świetlicy

1b,1e,2a, 2c, 2e, 3c, 3e

 
5b, 5f, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 8b, 8c, 8e, 8g,


1a, 1c, 1d, 2b, 2d, 3a, 3b, 3d

4c, 4d, 6b, 6d, 6e, 7a, 7b,

8a, 8d, 8f, 8h,

1b, 1e,2a,2c,2e,3c,3e- dzieci, które nie chodzą do świetlicy

 

CZWARTEK

 

4d, 5a, 6a, 6b, 6d, 6e, 7h, 8c, 8d

1b, 1e, 2a,2c,2e,3c,3e- dzieci, które nie chodzą do świetlicy

 

1a, 1c, 1d, 2b, 2d, 3a, 3b, 3d

 

4b, 4c, 5c, 7a, 7b, 7d, 7e, 7f, 7g, 8f, 8h, 8i

 

 

1b,1e,2a, 2c, 2e, 3c, 3e

 

 

 

4a, 5b, 5d, 5f, 5g, 6c, 7i, 8a, 8b, 8e, 8g
1a, 1c,1d,2b,2d,3a,3b,3d - dzieci, które nie chodzą do świetlicy

 

PIĄTEK

 

4c, 5b, 5c, 5g, 6b, 6d, 6e,
 
1b,1e,2a,2c,2e,3c,3e- dzieci, które nie chodzą do świetlicy

 

1b, 1e, 2a, 2c,2e, 3c, 3e

 

 

4a, 5f, 7a, 7b, 7d, 7e, 7g, 7h, 7i, 8a, 8c, 8e, 8g, 8i

1c,1d,2b,2d,3b- dzieci, które nie chodzą do świetlicy

1a, 3d,

 

 

4b, 4d, 5a, 5d, 6a, 6c,  7f,

8b,   8d, 8f, 8h
1a,3d- dzieci, które nie chodzą do świetlicy