INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH  Z OBIADÓW W SZKOLNEJ STOŁÓWCE

 

OD PONIEDZIAŁKU 14.09.2020r. ROZPOCZYNAMY WYDAWANIE OBIADÓW WEDŁUG USTALONEGO HARMONOGRAMU.

HARMONOGRAM BĘDZIE MODYFIKOWANY W RAMACH POTRZEB.

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWACH OBIADÓW – P. JOANNA KAWECKA – SŁOMIŃSKA TEL: 587850144.

PRZYPOMINAMY, ŻE TERMIN WPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ MIJA 25 WRZEŚNIA. W KOLEJNYCH MIESIĄCACH DO 10 DNIA DANEGO MIESIĄCA.

.

HARMONOGRAM OBIADÓW

 

PRZERWA OBIADOWA      

11.00 – 11.20 
( po 4 godz. lekcyjnej)                       

5 godzina lekcyjna

11.20 -12.25

Dzieci przebywające
w świetlicy

PRZERWA OBIADOWA

12.05 – 12.25   
( po 5 godzinie lekcyjnej)                            

6 godzina lekcyjna

12.25 – 13.10

Dzieci przebywające
w świetlicy

PRZERWA OBIADOWA

13.10 – 13.30

( po 6 godz. lekcyjnej)

 

PONIEDZIAŁEK

 

4a, 4g, 5d, 6d, 6e,6g, 7b,7e,7g,7h,7i,8e,
1e-  dzieci, które nie chodzą do świetlicy

1c- dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2c - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2e - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
3b - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
3c - dzieci, które nie chodzą do świetlicy

1b,1d
2a, 2b, 2d
3a,3d

4c, 4f, 6b, 6f, 6h, 6i,7a,7c, 7d,8a,8b,8c,
1d-   fit klasa gr.2
2b – fit klasa gr.1

1a

1c,1e
2c,2e
3b,3c

4b, 4d, 5a, 5b, 5c,5e,6a,7f,8d,
1a – fit klasa gr.1
1b –dzieci, które nie chodzą do świetlicy

1d-  dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2a - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2b -dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2d - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
3a - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
3d - dzieci, które nie chodzą do świetlicy

 

WTOREK

 

6b, 6d,6e, 6h, 6i,7a,7b,7c,7e,7h,7i,8c
1c- dzieci, które nie chodzą do świetlicy

1e-  dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2c - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2e - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
3b - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
3c - dzieci, które nie chodzą do świetlicy

1b,1d
2a,2b,2d
3a,
3d

4a, 4b, 5a, 5c, 5e(dz),6a,7d,7g,8a,8b,8e
1b -
fit klasa gr.1
3d -  fit klasa

1a, 1c,1e
2c,2e
3b,3c

4c, 4d, 4f, 4g, 5b, 5d, 5e(ch), 6f, 6g,7f,8d,
1b –dzieci, które nie chodzą do świetlicy
1e – fit klasa gr.1
1d-  dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2a - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2b - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2d - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2c – fit klasa gr.1
2a - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
3a - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
3d - dzieci, które nie chodzą do świetlicy

 

ŚRODA

 

4c, 4d, 4g, 5c, 5d, 6h,7a,7e,7f,8a,8b,8e
1c - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
1e-  dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2c - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2e - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
3b -dzieci, które nie chodzą do świetlicy
3c - dzieci, które nie chodzą do świetlicy

1b,1d
2a
2b,2d
3a,3d

4a, 4f, 5a, 5b, 5e,6f, 6i,7b,7d,7h,8c,8d,
2a – fit klasa gr.2

1a,1c,1e
2c,2e
3b,3c

4b,6a, 6b,6d, 6e, 6g,7c,7g,7i,

1b -dzieci, które nie chodzą do świetlicy
1d-  dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2a-dzieci, które nie  chodzą do świetlicy
2b - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2d - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
3a - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
3d - dzieci, które nie chodzą do świetlicy


 

CZWARTEK

 

4b, 4g, 5a, 5b, 6b,7a,7b,7c,7f,7h,8c,8e
1b -  dzieci, które nie chodzą do świetlicy
1d-  dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2a- dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2b - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2d - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
3a - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
3d - dzieci, które nie chodzą do świetlicy

1a,1c,1e
2c,2e
3b,
3c

4a, 4f, 5c, 5d, 5e,6f, 6h, 6i,7e,7i,7a,8b,8d,
3c -  fit klasa gr.2

1b,1d
2a,2b,2d
3a,3d

4c, 4d, 6a, 6d, 6e, 6g,7d,7g,
1c- dzieci, które nie chodzą do świetlicy
1e-  dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2c - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2e - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
3b - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
3c - dzieci, które nie chodzą do świetlicy

 

PIĄTEK

 

4d, 5b, 5d (ch), 6a, 6d, 6e,6f, 6i,7b,7g,8c,8e
1b -  dzieci, które nie chodzą do świetlicy
1d-  dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2a- dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2b - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2d - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
3a - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
3d - dzieci, które nie chodzą do świetlicy

1a,1c
1e
2c,2e
3b,3c

4b, 4c, 4g, 5e, 6b, 6g, 6h, 7a,7c,7d,7h,7i,8b,8d,
1c – fit klasa gr.2

1b,1d
2a,2b,2d
3a,3d

4a, 4f, 5a, 5c, 5d(dz),7e,7f,7g,7a,
1c –dzieci, które nie chodzą do świetlicy
1e-  dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2b – fit klasa
2c - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
2e - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
3b - dzieci, które nie chodzą do świetlicy
3c - dzieci, które nie chodzą do świetlicy