Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Data

Dzień

01.09.2023r.

piątek – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczych dla oddziałów przedszkolnych

04.09.2023r.

poniedziałek – Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I- VIII

14.10.2023r.

sobota – Dzień Edukacji Narodowej

23.12.2023r.- 31.12.2023r.

Zimowa przerwa świąteczna

29.01.2024r. – 11.02.2024r.

Ferie zimowe

28.03.2024r. – 02.04.2024r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21.06.2024r.

piątek – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06.2024r. - 31.08.2024r.

Przerwa wakacyjna

Dni ustawowo wolne od pracy

01.11.2023r.

środa – Wszystkich Świętych

11.11.2023r.

sobota – Narodowe Święto Niepodległości

25.12.2023r. -26.12.2023r.

poniedziałek, wtorek - Boże Narodzenie

01.01.2024r.

poniedziałek – Nowy Rok

06.01.2024r.

sobota - Święto Trzech Króli

01.05.2024r.

środa - Święto Pracy

03.05.2024r.

piątek– Święto Konstytucji 3 Maja

30.05.2024r.

czwartek – Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

27.10.2023r.

piątek- Jubileusz 15-lecia szkoły

02.11.2023r. i 03.11.2023r.

czwartek, piątek

02.05.2024r.

czwartek

31.05.2024r.

piątek po Bożym Ciele

 

14 – 16. 05. 2024r.

egzamin ósmoklasisty

wtorek, środa, czwartek;

 

04.09.2023r. – 17.01.2024r.

I semestr

11.12.2023r.

Oceny proponowane

15.01.2024r.

Wystawianie ocen śródrocznych (poniedziałek)

16.01.2024r.

Rada klasyfikacyjna śródroczna (wtorek)

16.01.2024r

Zakończenie I semestru (wtorek)

17.01.2024r. –21.06.2024r.

II semestr

07.05.2024r.

Oceny proponowane roczne (wtorek)

14.06.2024r.

Wystawianie ocen (piątek)

17.06.2024r.

Rada klasyfikacyjna roczna (poniedziałek)