REGULAMIN / ZASADY WYNAJMU OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY GDAŃSK.

Z przyszkolnych obiektów można korzystać od poniedziałku do soboty w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych na podstawie umowy zawartej z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 12 oraz według poniższych zasad:

Pierwszeństwo korzystania z obiektów sportowych przysługuje:

 1. Nauczycielom pracującym w Szkole Podstawowej nr 12 chcącym realizować własne zajęcia niezwiązane z programem szkolnym.
 2. Fundacjom prywatnym, publicznym i korporacyjnym
 3. Uczniowskim klubom sportowym realizującym program szkolenia dzieci i młodzieży oraz inne przedsięwzięcia w ramach przyznanej dotacji.
 4. Klubom oraz stowarzyszeniom sportowym.
 5. Jednostkom spoza sektora finansów publicznych oraz organizacjom pozarządowym.
 6. Gminnym jednostkom realizującym swoje zadania statutowe.

 

Procedura wynajmu:

Podania na nowy rok szkolny przyjmowane są w formie podania jako załącznik do 10.IX

 1. Podania na nowy rok szkolny przyjmowane są w formie załącznika do 10.IX na adres mailowy: wynajmysp12@wp.pl
 2. W podaniu należy wymienić preferowane dni i godziny wynajmu (szkoła zastrzega sobie możliwość wynajmu w innych dniach i godzinach niż określonych w podaniu

– w zależności od dostępności.

 1. Po rozpatrzeniu podań szkoła poinformuje zainteresowane osoby / podmioty o dniach i godzinach wynajmu, oraz wyślę prośbę o dosłanie wymaganych dokumentów : NIP, REGON lub KRS
 2. Wynajem DLA WSZYSTKICH PODMIOTÓW rozpoczyna się od 01.X
 3. Pytania odnośnie wynajmu proszę kierować na adres mailowy: wynajmysp12@wp.pl, lub telefonicznie 58 78-50-144

 

 W kwestiach spornych szkoła zastrzega sobie prawo do indywidualnego przyznania osobie / podmiotowi możliwości wynajmu obiektu sportowego na podstawie dostarczonej listy (ilości) uczestniczących dzieci będącymi uczniami Sp.12