Kilka zdań o szkole...

Posiada bogato wyposażony kompleks sportowy, salę gimnastyczną z trybunami, salę gimnastyczną dla uczniów klas O-III, cztery sale gimnastyki korekcyjnej, boiska...

sala-gimnatyczna1.jpg sala-gimnatyczna2.jpg sala-gimnatyczna3.jpg sala-gimnatyczna4.jpg

boisko1.jpg boisko2.jpg boisko3.jpg boisko4.jpg

Na terenie szkoły znajduje się plac zabaw dla dzieci z klas 0-III, siłownia zewnętrzna, stacja meteorologiczna.

20181102_112333.jpg 20181102_112315.jpg 20181102_112253.jpg 20181102_112238.jpg 20181102_112134.jpg 20181102_112202.jpg 20181102_112219.jpg 20181102_112416.jpg 20181102_112122.jpg 20181102_112130.jpg 20181102_112231.jpg 

Do nauki informatyki przeznaczone są trzy pracownie komputerowe.

20181102_101659.jpg 20181102_101629.jpg

Sale dydaktyczne przygotowane są do nowoczesnego nauczania z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej.

20180918_151326.jpg 20180918_151305.jpg 20180918_151257.jpg

Funkcjonuje radiowęzeł.

Przystosowana jest dla uczniów niepełnosprawnych - dźwigi w każdym segmencie szkoły, sanitariaty dostosowane dla uczniów niepełnosprawnych.

Dla uczniów klas młodszych prowadzą działalność świetlice szkolne.

swietlica1.jpg swietlica2.jpg swietlica3.jpg swietlica4.jpg 

Posiada stołówkę cateringową.

stolowka1.jpg stolowka2.jpg stolowka3.jpg stolowka4.jpg

Pierwszej pomocy przedmedycznej udziela pielęgniarka szkolna.

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej u pedagoga szkolnego.

Dla uczniów z wadami wymowy realizowana będzie terapia logopedyczna.

logopeda-1.jpg logopeda-2.jpg logopeda-3.jpg

Uczniowie klas 0-III z wadami postawy mogą korzystać z zajęć gimnastyki korekcyjnej.
gimastyka-korekcyjna1.jpg gimastyka-korekcyjna2.jpg gimastyka-korekcyjna3.jpggimastyka-korekcyjna4.jpg 
Szatnie są przestronne - każdy uczeń posiada swoją szafkę na odzież i obuwie.

W małym budynku szkoła dysponuje wyposażeniem dla oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.

Placówka jest monitorowana.

Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdańsku nie prowadzi klas integracyjnych.

 

W szkole będziemy pracować w oparciu o cztery zasady:

- niedyskryminowanie uczniów
- najlepiej pojęte dobro dziecka
- przestrzeganie praw dziecka
- współuczestnictwo uczniów

 

Chcemy, aby nasza szkoła:

- zapewniała wysoki poziom nauczania

- cieszyła się wysokimi wynikami sprawdzianu na zakończenie klas szóstych

- zachęcała uczniów do udziału w konkursach na różnych szczeblach 

- obejmowała opieką pedagogiczno - psychologiczną i socjalną uczniów, którzy tego wymagają

- była twórcza, samorządna, bezpieczna i przyjazna środowisku

- posiadała wypracowane tradycje i ceremoniał

- posiadała swój własny klimat przyjazny Dziecku

- tworzyła społeczność krzewiącą zasady wzajemnego szacunku i współpracy uczniów, rodziców i pracowników w kształtowaniu jej wizerunku

- kultywowała tradycje swojej "Małej Ojczyzny- Gdańska"

- przygotowywała do przyszłego życia w rodzinie, społeczeństwie, w Polsce, w Europie

- pomagała uczniom w osiąganiu ich pełnego rozwoju

- była przyjazna środowisku - była proekologiczna i prozdrowotna

- posiadała własne logo, imię, sztandar, stronę internetową

- była dobrze postrzegana w środowiskuGrono pedagogiczne będzie zintegrowanym zespołem ciągle doskonalącym swoje umiejętności dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.