Opłata za obiady w czerwcu 2024r.

Obiady wydawane są do 19.06.2024

W związku z nadpłatami wynikającymi z nieobecności bardzo proszę o kontakt na adres mailowy  obiadysp12@gmail.com w celu ustalenia końcowej kwoty do zapłaty za VI.2024

 

Opłata za czerwiec powinna wpłynąć na konto szkoły najpóźniej do 10-tego dnia czerwca

 

Wpłata tylko i wyłącznie na podstawie przyznanego Indywidualnego Numeru Konta

W tytule wpisujemy: Imię i nazwisko dziecka, klasa, za jaki miesiąc opłata.

Zgłoszenia nieobecności na posiłkach - do godziny 9:00 (na dany dzień) - tylko i wyłącznie mailowo: obiadysp12@gmail.com