OPŁATA ZA OBIADY W STYCZNIU 2022r.

WYNOSI:

19 x 7,98= 151,62 zł – dla klas „0”

16 x 7,98= 127,68 zł – dla klas I-VIII

Odliczono:

06.01.2022 – dzień ustawowo wolny od zajęć

07.01.2022 – dzień wolny

Do końca II.2022 dostawę obiadów realizuje obecny catering IGUANA

 

OPŁATA ZA STYCZEŃ POWINNA WPŁYNĄĆ NA KONTO SZKOŁY NAJPÓŹNIEJ DO 10-TEGO DNIA STYCZNIA.

Wpłata tylko i wyłącznie na podstawie przyznanego Indywidualnego Numeru Konta

W tytule wpisujemy:

imię i nazwisko dziecka, klasa, za jaki miesiąc opłata.

Nr telefonu: 58 78 50 144

Email: obiadysp12@gmail.com