OPŁATA ZA OBIADY W CZERWCU 2021r.

WYNOSI:

.

15 x 7,98= 119,70 ZŁ

.

Odliczono: - 3.06  Boże Ciało
                      4.06 dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

..

.

PRZYPOMINAMY, ŻE WPŁATA POWINNA WPŁYNĄĆ NA KONTO SZKOŁY

NAJPÓŹNIEJ DO 10-TEGO DNIA CZERWCA.

.

 

obiadysp12@gmail.com (UWAGA NOWY ADRES!!!)

Wszelkie zapytania oraz zgłaszanie nieobecności na obiadach (do godziny 9:00 ) proszę kierować   na adres mailowy: obiadysp12@gmail.com

NR TELEFONU:  OBIADY SP 12       58-78 50 144