Opłata za obiady w lutym 2023r. wynosi: 20 x 6,00= 120,00 zł

Do końca II.2023 dostawę obiadów realizuje obecny catering IGUANA

 

OPŁATA ZA LUTY POWINNA WPŁYNĄĆ NA KONTO SZKOŁY NAJPÓŹNIEJ DO 10-TEGO DNIA LUTEGO.

Wpłata tylko i wyłącznie na podstawie przyznanego Indywidualnego Numeru Konta

W tytule wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, klasa, za jaki miesiąc opłata.

Nr telefonu: 58 78 50 144

Email: obiadysp12@gmail.com