Opłata za obiady w grudniu 2023r. wynosi: 16 x 6,00= 96,00 ZŁ

Odliczono: - 25-29.12.2023  Zimowa przerwa świąteczna

                  

W związku z nadpłatami proszę przed zapłatą za obiady (grudzień) uzgodnić dokładną kwotę – nadpłaty nie przechodzą na styczeń (obiadysp12@gmail.com)

Wpłata powinna wpłynąć na konto szkoły najpóźniej do 10-tego dnia grudnia.

W tytule wpisujemy:

imię i nazwisko dziecka, klasa, za jaki miesiąc opłata.

Zgłoszenia nieobecności na posiłkach - do godziny 9:00 (na dany dzień) - tylko i wyłącznie mailowo: obiadysp12@gmail.com