25.09.2018 r. w szkole odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów turorskich nauczycielom i podsumowanie tutoringu wychowawczo–rozwojowego w ramach projektu Super – Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych, Empatycznych, Rozsądnych, wprowadzonego w naszej placówce w październiku 2017 r.  W projekcie uczestniczyło 41 nauczycieli tutorów i ponad 200 uczniów. Tutoring nie jest czymś nowym, ma długą historię. Wywodzi się ze średniowiecznych uniwersytetów angielskich. Do Polski dotarł na przełomie lat 80. i 90. Osobą, która miała ogromny wpływ na jego rozwój, był profesor Zbigniew Pełczyński. Początkowo tutoring znalazł swoje miejsce na uczelniach wyższych. Dziś pomału odnajduje się na niższych szczeblach edukacji. Większość uczniów naszej szkoły przyjęło ten pomysł pozytywnie. Chcielibyśmy podkreślić, że w tym systemie szkolnym tutoring niełatwo wprowadzić. Trzeba bowiem sporo pracy, by stworzyć kulturę kontaktu indywidualnego, wzajemnego szacunku i zaufania. Krótko mówiąc, uczniowie są przyzwyczajeni do innych niż spotkania i rozmowy indywidualne, kontaktów z nauczycielem.  Mamy nadzieję, że tutoring pomógł  uporządkować relacje międzyludzkie w naszej szkole.

Pracę tutora dobrze obrazuje metafora „lampy i zwierciadła”. Tutor jest kimś, kto czasem musi  „poświecić”, by uczeń mógł dostrzec rzeczy, których do tej pory nie widział. Jednocześnie może być dla ucznia „zwierciadłem”. Dzięki sensownym pytaniom postawionym przez tutora uczeń może się w nim „przejrzeć”, a przez to lepiej zrozumieć sytuację, w której się znalazł.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele Instytutu Tutoringu Szkolnego oraz prezes i wiceprezes Fundacji Edukacyjnej ODiTK w Gdańsku. Uroczystości towarzyszyły występy artystyczne dzieci, które przez miniony rok szkolny uczestniczyły w spotkaniach tutorskich.