Wielki Maraton Czytelniczy 2021/2022

Ogólnopolski konkurs czytelniczy

 

Przebieg konkursu:

Na początku każdego miesiąca (od września do marca) nauczyciel bibliotekarz informuje uczniów biorących udział w Maratonie, jaką książkę należy przeczytać. Tytuł lektury zostanie podany na stronie internetowej szkoły SP 12, blogu biblioteki SP 12 oraz na stronach internetowych Organizatorów WMC. W terminie wskazanym przez Organizatorów Szkolni Koordynatorzy Maratonu otrzymują test sprawdzający znajomość treści i rozumienie problematyki lektury oraz informację o kolejnej lekturze. Napisane przez uczniów testy sprawdzają szkolni koordynatorzy wg klucza przygotowanego przez Organizatorów. Za każdy test można otrzymać maksymalnie 21 punktów. Łącznie w ciągu roku szkolnego można zdobyć 147 punktów.

Po każdym teście szkolni opiekunowie konkursu informują Organizatorów o liczbie uczniów biorących udział w WMC i ich wynikach, przesyłając drogą elektroniczną wypełniony protokół konkursowy.

Daty wypełniania testów:

od 8 października 2021

od 5 listopada 2021

od 3 grudnia 2021

od 7 stycznia 2022

od 2 luty 2022

od 4 marca 2022

od 8 kwietnia 2022

Do 5 maja komisja konkursowa ogłasza nazwiska finalistów, laureatów i wyróżnionych oraz poda termin i sposób wręczania nagród.

Uwaga! Organizatorzy ani koordynatorzy konkursu nie zapewniają uczestnikom lektur. Zdobycie wskazanej książki leży w gestii Maratończyków.

 

Wielki Maraton Czytelniczy 2021/2022 – lista lektur
(kolejność przypadkowa)

 

 

Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas 2 – 3 szkół podstawowych)

 

 1. Bednarek Justyna, Banda Czarnej Frotte. Skarpetki powracają
 2. Cowell Cressida, Wojownicy i czarodzieje. Jak upolować wiedźmę
 3. Charlotte Habersack, Proszę nie otwierać. Gryzie!
 4. 4. Kołyszko Wojciech, Wstyd i latający śpiwór
 5. 5. Milewska Marta H., Mietek i skarb Wejhera
 6. Piasecka Wioletta, Ignaś
 7. Oziewicz Tina, Co robią uczucia

 

Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca (uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych)

 

1.Beręsewicz Paweł, Tajemnica człowieka z blizną

 1. Child Lauren, Ruby Redford, Spójrz mi w oczy
 2. Griffiths Andy, 13-piętrowy domek na drzewie
 3. Lem Stanisław, Trzej Elektrycerze, Uranowe uszy oraz Doradcy króla Hydropsa, [w tegoż:] Bajki robotów
 4. Papuzińska Joanna, Darowane kreski
 5. Szklarski Alfred, Tomek u źródeł Amazonki
 6. TrueitTrudi, Akademia odkrywców. Tajemnica mgławicy

 

W lustrze książki ( uczniowie klas 7 – 8 szkół podstawowych)

 

 1. Beatty Robert, Willa dziewczyna z lasu
 2. Kapuściński Ryszard, Tron [w: tegoż] Cesarz
 3. Lee Harper, Zabić drozda. Powieść graficzna
 4. Lem Stanisław, Niezwyciężony
 5. Majgier Katarzyna, Trzynastka na karku
 6. Rowling J. K., Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. Oryginalny scenariusz.
 7. Verne Juliusz, Dzieci kapitana Granta

 

Maraton Czytelniczy 2021/2022

 

Lektury na wrzesień 2021 r.:

 

Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas 2 – 3 szkół podstawowych)

Oziewicz Tina, Co robią uczucia

 

Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca (uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych):

Lem Stanisław, Trzej Elektrycerze, Uranowe uszy oraz Doradcy króla Hydropsa [w: tegoż] Bajki robotów

 

W lustrze książki (uczniowie klas 7 - 8 szkół podstawowych):

Lem Stanisław, Niezwyciężony

 

Aby zgłosić się do udziału w Maratonie Czytelniczym należy dostarczyć do biblioteki szkolnej zgodę na udział ucznia w konkursie. Zgoda do pobrania na stronie internetowej szkoły, blogu biblioteki lub do odbioru w bibliotece szkolnej.