14 października  – Dzień Edukacji Narodowej

Dzień  wolny od zajęć dydaktycznych.
Zapewnione są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  w świetlicy szkolnej od godziny 6.30 do 17.00.

Opieka dla zerówek będzie w budynku oddziałów przedszkolnych od godziny 7.00 do 17.00.

Tego dnia nie będą wydawane obiady.