14 października 2019r. – Dzień Edukacji Narodowej

Dzień  wolny od zajęć dydaktycznych.
Zapewnione są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  w świetlicy
( w budynku głównym szkoły) od godziny 6.30 do 17.00.

Zajęcia dla oddziałów przedszkolnych odbywać się będą

w małym budynku.