25-27 MARCA – REKOLEKCJE
W PARAFII ŚW. OJCA PIO W GDAŃSKU

25, 26, 27 marca  - rekolekcje dla uczniów uczęszczających na lekcje religii, zgodnie
z poniższym harmonogramem.

W tych dniach wszyscy uczniowie klas 0-VIII uczestniczą w lekcjach zgodnie
z obowiązującym planem zajęć szkolnych.

Nauki rekolekcyjne dla uczniów klas I odbędą się w małym budynku szkoły.

Uczniowie klas II-VIII zostaną zaprowadzeni do kościoła na rekolekcje przez nauczycieli,
a po zakończeniu nauki rekolekcyjnej przyprowadzeni do szkoły na dalsze zajęcia lekcyjne.

Uczniowie, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii pozostają w szkole pod opieką nauczyciela
i mają zorganizowane zajęcia.

Obiady dla uczniów klas 0 i I będą wydawane zgodnie z obowiązującym grafikiem,
a dla uczniów klas II-VIII według planu ustalonego na czas rekolekcji.

PLAN REKOLEKCJI

PONIEDZIAŁEK 25 marca

8.00 – klasy IB, IC

9.30 – kl. II, III, IV   (IIb, IIc, IId, IIg, IIIa, IIIc, IVa, IVb, IVc, IVd, IVf, IVh, IVi)

10.30 – kl. VII, VIII oraz VIe

12.15 – kl. IA, ID

13.30 – kl. II, III, IV ( IIa, IIe, IIf, IIIb, IIId, IIIe, IVe, IVg)

14.30 – kl. V, VI

WTOREK 26 marca

8.00 – klasy IB, IC

9.30 – kl. II, III, IV (IIb, IIc, IId, IIg, IIIa, IIIc, IVe)

10.30 – kl. V, VI oraz VIIIf

13.30 – kl. VII, VIII

14.30 – kl. II, III, IV ( IIa, IIe, IIf, IIIb, IIId, IIIe, IVa, IVb, IVc, IVd, IVf,IVg, IVh, IVi)

15.30 - kl. IA, ID

ŚRODA 27 marca

8.00 – klasy IB, IC

9.30 – kl. II, III, IV (IIb, IIc, IId, IIg, IIIa, IIIc, IVi)

10.30 – kl. V, VI oraz VIIIg

12.15 – kl.  IA, ID

13.30 – kl. VII, VIII

14.30 – kl. II, III, IV ( IIa, IIe, IIf, IIIb, IIId, IIIe, IVa, IVb, IVc, IVd, IVe, IVf, IVg, IVh)