Akcja Lato 2024 - Półkolonie w Szkole Podstawowej nr 12 w Gdańsku

 

Informacje  ogólne

 

 • Zajęcia w ramach Akcja LATO 2024 odbywać się będą  w dwóch turnusach:
  I TURNUS  24.06.-28.06.2024r.
  II TURNUS  01.07.-05.07.2024r.
  w godzinach 7.30-15.30
 • Zajęcia prowadzić będą doświadczeni nauczyciele.
 • Zajęcia są nieodpłatne.
 • Proponujemy zajęcia sportowo - rekreacyjne, muzyczne, plastyczno – techniczne, kreatywne – szycie i robótki ręczne, łamigłówki, zagadki, doświadczenia, wyjścia, warsztaty
 • Podczas półkolonii nie będą wydawane posiłki.
 • Zajęcia, które  będą odbywać się  poza terenem szkoły (kino,  placówki edukacyjne), lub będą prowadzone przez instytucje zewnętrzne - są odpłatne - opłata  pobierana będzie od Rodziców uczestników  według cennika danej instytucji.
 • Przejazdy na zajęcia w terenie opłacają rodzice / opiekunowie.
 • Szczegółowe informacje dot. planu zajęć każdego dnia dla danej grupy i  ewentualnych kosztów dodatkowych atrakcji, będą przekazywane na bieżąco przez wychowawców poszczególnych grup.

Informacja o rekrutacji:

UWAGA! Na każdy turnus rekrutujemy się osobno !

 1. Oferta skierowana jest do uczniów SP12, w szczególności z klas I-III.
 2. Rozpoczęcie rekrutacji 06.2024r., zakończenie 17.06.2024r. godzina 10.00.
 3. Obowiązuje zgłoszenie dziecka poprzez złożenie „Karty kwalifikacyjnej” wypełnionej komputerowo lub ręcznie i przyniesionej w formie papierowej do szkoły.
  Karty przesłane przy pomocy e-mail nie będą brane pod uwagę.
  Wypełnioną kartę wrzucamy do skrzynki podawczej przy ochronie.
 4. Tylko prawidłowo wypełnione karty będą brane pod uwagę.
 5. Wszystkie druki dokumentów można pobrać ze strony szkoły lub w formie papierowej przy wejściu głównym do placówki od środy 12.06.2024r.
 6. Pierwszeństwo mają dzieci, które spełnią podane kryteria:
  a) rodzice dziecka oboje pracujący,
  b) rodzic pracujący samotnie wychowujący dziecko ,
  c) dzieci z rodzin wielodzietnych 3+
 7. W przypadku kiedy przy zastosowaniu powyższych kryteriów liczba kandydatów będzie większa niż miejsc, o przyjęciu na półkolonię będzie decydował wiek dziecka, pierwszeństwo będą miały dzieci młodsze.
 8. Uczestnicy, którzy nie zostaną zapisani na listę z powodu braku miejsc będą przyjmowani na listę rezerwową.
 9. Liczba miejsc jest ograniczona. Przewidziano:
  I TURNUS 7 grup x 15 osób
  II TURNUS  3 grupy x 15 osób
 10. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na półkolonię zostaną zawiadomieni o przyjęciu dziecka poprzez pocztę GPE  06.2024r.
 11. Brak informacji na poczcie GPE we wskazanym terminie tj. 17.06.2024r. oznaczać będzie wpisanie dziecka na listę rezerwową.

 

W załączeniu:

 • karta kwalifikacyjna,
 • regulamin,
 • grupy i rodzaje zajęć.