AKCJA ZIMA 2024

Półkolonie w Szkole Podstawowej nr 12 w Gdańsku

 

Informacje  ogólne

 

 • Zajęcia w ramach Akcja Zima 2024 odbywać się będą  w jednym turnusie w pierwszym tygodniu ferii od 29.01. do  02.02.2024r. w godzinach 7.30-15.30.
 • Zajęcia prowadzić będą doświadczeni nauczyciele.
 • Zajęcia są nieodpłatne.
 • Proponujemy zajęcia sportowo - rekreacyjne, muzyczne, plastyczno – techniczne, kreatywne – szycie i robótki ręczne, łamigłówki, zagadki, doświadczenia, wyjścia, warsztaty
 • Podczas półkolonii nie będą wydawane posiłki.
 • Zajęcia, które  będą odbywać się  poza terenem szkoły (kino,  placówki edukacyjne), lub będą prowadzone przez instytucje zewnętrzne - są odpłatne - opłata  pobierana będzie od Rodziców uczestników  według cennika danej instytucji.
 • Przejazdy na zajęcia w terenie opłacają rodzice / opiekunowie.
 • Szczegółowe informacje dot. planu zajęć każdego dnia dla danej grupy i  ewentualnych kosztów dodatkowych atrakcji, będą przekazywane na bieżąco przez wychowawców poszczególnych grup.

Informacja o rekrutacji:

 1. Oferta skierowana jest do uczniów SP12, w szczególności z klas I-III.
 2. Rozpoczęcie rekrutacji 01.2024r., zakończenie 10.01.2024r. godzina 14.00.
 3. Obowiązuje zgłoszenie dziecka poprzez złożenie „Karty kwalifikacyjnej” wypełnionej komputerowo lub ręcznie i przyniesionej w formie papierowej do szkoły.
  Karty przesłane przy pomocy e-mail nie będą brane pod uwagę.
  Wypełnioną kartę wrzucamy do skrzynki podawczej przy ochronie.
 4. Wszystkie druki dokumentów można pobrać ze strony szkoły lub w formie papierowej przy wejściu głównym do placówki od piątku 05.01.2024r.
 5. Pierwszeństwo mają dzieci, które spełnią podane kryteria:
  a) rodzice dziecka oboje pracujący,
  b) rodzic pracujący samotnie wychowujący dziecko ,
  c) dzieci z rodzin wielodzietnych 3+
 6. W przypadku kiedy przy zastosowaniu powyższych kryteriów liczba kandydatów będzie większa niż miejsc, o przyjęciu na półkolonię będzie decydował wiek dziecka, pierwszeństwo będą miały dzieci młodsze.
 7. Uczestnicy, którzy nie zostaną zapisani na listę z powodu braku miejsc będą przyjmowani na listę rezerwową.
 8. Liczba miejsc jest ograniczona. Przewidziano 105 miejsc dla uczniów kl. I-III i 20 miejsc dla uczniów 4-8.
 9. Rodzice dzieci zakwalifikowanych na półkolonię zostaną zawiadomieni o przyjęciu dziecka poprzez pocztę GPE do 12.01.2024r.
 10. Brak informacji na poczcie GPE we wskazanym terminie tj. do 12.01.2024r., oznaczać będzie wpisanie dziecka na listę rezerwową.

 

W załączeniu:

 • karta kwalifikacyjna,
 • regulamin,
 • grupy i rodzaje zajęć.