Jednym z priorytetów działalności szkoły jest dbałość o bezpieczeństwo uczniów.

W ostatnim tygodniu maja odbyły się w szkole spotkania z rodzicami, na których przedstawione zostały procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły oraz informacje dotyczące osób i instytucji do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach trudnych. Na godzinach wychowawczych, innych przedmiotach  i podczas zajęć w świetlicy przeprowadzono lekcje na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających
z poszanowania drugiego człowieka.

 

Nauczyciele biblioteki przygotowali gazetkę i  stworzyli wystawę książek na temat bezpieczeństwa i przeciwdziałania agresji.

Pedagodzy przygotowali szkolenie dla Rady Rodziców dotyczące bezpieczeństwa uczniów.

Została również  utworzona skrzynka dla uczniów i rodziców   na anonimowe sygnały.