British Christmas customs and traditions - bożonarodzeniowe tradycje i zwyczaje w Wielkiej Brytanii
 
Przed zimową przerwą świąteczną uczniowie klas 4-8 brali udział w świąteczno-noworocznych lekcjach języka angielskiego. W czasie lekcji uczniowie mieli okazje poznać słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia, dowiedzieć się jak obchodzone są święta w Wielkiej Brytanii oraz doskonałą okazję do dyskusji o znaczeniu magii Świąt. W ramach sprawdzenia swojej wiedzy o bożonarodzeniowych tradycjach i zwyczajach panujących w Wielkiej Brytanii uczniowie rozwiązywali quiz przygotowany w aplikacji Kahoot. Uzupełnienie lekcji stanowiła praca dodatkowa: ilustracja lub recytacja wiersza "Twas the Night before Christmas" autorstwa Clementa Moore’a. Przeprowadzone lekcje miały na celu rozwijanie w uczniach wrażliwości międzykulturowej oraz kształtowanie postawy ciekawości, szacunku i otwartości wobec innych kultur.
Lekcje zrealizowano w ramach innowacji pedagogicznej na rok szkolny 2020/2021 „Culture it! – rozwijamy wiedzę w zakresie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych”.
M. Wdzięczna-Starosta