W załączniku udostępniamy informację na temat częściowego wznowienia pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.