W ramach obchodów 100-lecia Niepodległości nasi uczniowie wzięli udział  w debacie oksfordzkiej nt.: "Czyny naszych pradziadków mają wpływ na przyszłe pokolenia". Dyskusja była przygotowana przez Klub Debat Oksfordzkich Dictorium przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Dzięki temu spotkaniu przedstawiona została idea debat i kulturalnej dyskusji.

oprac. Barbara Gramera i Agata Mikulewicz