Przypominamy, iż w dniach 25.05.- 27.05.2021r odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

    Są to dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII, które zostały

pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski na początku roku szkolnego.

W tych dniach zapewniamy opiekę w świetlicy dla uczniów klas I-III.  Nie będą wydawane obiady.

Oddziały przedszkolne pracują w normalnym trybie. W dniach 25.05.-27.05.2021r. w oddziałach przedszkolnych

nie będą wydawane obiady.


                                                                                                   Małgorzata Michałowska

                                                                                                        dyrektor szkoły