Dni wolne od zajęć.

 

11 czerwca 2020 (Boże Ciało) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i świetlicowych.

12 czerwca 2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.  Zapewnione zajęcia opiekuńcze        w świetlicy dla zgłoszonych uczniów.

16-18 czerwca 2020 (Egzaminy ósmoklasisty) –  dzień wolny od zajęć dydaktycznych.  Zapewnione zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla zgłoszonych uczniów.