4 czerwca 2021r. ( piątek) dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

 

Dla uczniów klas I-III zapewnione są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30-17.00,

a dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w godzinach 7.00-17.00 w budynku przedszkola.