Drodzy Ósmoklasiści 2022/2023, 

 przypominamy, że 3 lipca 2023 r. można sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty na stronie

https://wyniki.edu.pl po wprowadzeniu otrzymanego loginu i hasła oraz kliknięciu przycisku DALEJ.

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu  6 lipca 2023 r. w godzinach 9.00-10.30.