Drodzy Ósmoklasiści 2023/2024, 
przypominamy, że 3 lipca 2024 r. można sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty na stronie https://wyniki.edu.pl po wprowadzeniu
otrzymanego loginu i hasła oraz kliknięciu przycisku DALEJ.
Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu:  3 lipca 2024 r. w godzinach 9.00-10.30.