W dniu 29 lutego 2020 r. odbył się Dzień Otwarty w naszej szkole. Nasi goście mieli możliwość zwiedzenia szkoły, uczestniczyli w rozmowach z dyrekcją, nauczycielami i specjalistami. Dzieci miło spędziły czas uczestnicząc w różnorodnych zajęciach przygotowanych przez pracowników naszej placówki.