31 października 2019r. ( czwartek)- dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
Zapewnione są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30-17.00.