„Dziewczynka z zapałkami” w Teatrze Lalek

W Dziecięcym Zespole Teatru Lalek  I  semestr upłynął pracowicie.

Zespół dwudziestu dwóch osób z klas : IId, IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IVa i VIII h rozpoczął  zabawę  w teatr od października 2018roku.                                                                                           

17 grudnia 2018 roku  z  radością  zaprosiliśmy naszych Rodziców na świąteczny spektakl  lalkowy  pt.”Dziewczynka  z  zapałkami”.                                        

5  lutego  2019 roku na  widowni  Teatru  Lalek  zasiedli  uczniowie  oddziałów  przedszkolnych  01, 02 i  03  oraz  starszaki   z  przedszkola  „Piotruś  Pan”. 

Dzieci  oglądały  etiudę  teatralną  opartą  na  motywach  baśni  H.  Ch.  Andersena  pt. „Dziewczynka  z zapałkami”. 

Dnia  6 lutego  2019  roku, na  ten  sam spektakl ,  tłumnie  przybyli  specjalnie  zaproszeni,  znakomici  goście, a mianowicie  Babcie  i  Dziadkowie  naszych  małych  artystów,  którzy właśnie swoim  kochanym  Dziadkom  zadedykowali  przedstawienie.

Scenografią  i stroną  plastyczną zajęły  się  nauczycielki  świetlicy: p. Emilia  Naklicka  i p. Marzena  Chojnowska                                          

Opiekun  zespołu :   Katarzyna   Pawłowicz