KARTA ROWEROWA

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:

 • teoretycznej
 • praktycznej

Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie klas IV-VIII

Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej (test), zawiera pytania o następującej tematyce:

 • przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych i rowerzystów
 • znaki i sygnały drogowe,
 • manewry na drodze,
 • czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo
 • zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach
 • wyposażenie roweru i obsługa
 • elementy pierwszej pomocy

 

Egzamin praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:

 • pozycji kierującego na pojeździe
 • płynne ruszanie z miejsca
 • upewnienia się o możliwości jazdy
 • upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy
 • przejazdu "ósemki" bez najeżdżania na linię, nie podpierając się nogami
 • hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu
 • Stosowanie się do zasad wynikających ze znaków drogowych

 

Warunkiem przystąpienia ucznia do egzaminu na kartę rowerową jest:

 •  dostarczenie wypełnionego arkusza zaliczeń ucznia z wpisem – (zgoda) rodziców lub opiekunów, a także wpisem nauczyciela wychowawcy (opinia)
 • dostarczenie podpisanego zdjęcia legitymacyjnego

 

 Terminarz egzaminu na Kartę Rowerową w Szkole Podstawowej nr 12 w Gdańsku

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

L.p.

Data

Klasa

 

Godzina

Uwagi

1

28.05.2019

4a

Egzamin teoretyczny

Lekcja godziny wychowawczej

Sala nr 308

2

28.05.2019

4b

Egzamin teoretyczny

Lekcja techniki

Sala nr 301

3

30.05.2019

4c

Egzamin  teoretyczny

Lekcja techniki

Sala nr 203

4

30.05.2019

4d

Egzamin  teoretyczny

Lekcja techniki

Sala nr 218

5

29.05.2019

4e

Egzamin  teoretyczny

Lekcja godziny wychowawczej

Sala nr 205

6

27.05.2019

4f

Egzamin  teoretyczny

Lekcja techniki

Sala nr 219

7

28.05.2019

4g

Egzamin  teoretyczny

Lekcja techniki

Sala nr 206

8

29.05.2019

4h

Egzamin  teoretyczny

Lekcja techniki

Sala nr 206

9

29.05.2019

4i

Egzamin  teoretyczny

Lekcja techniki

Sala nr 206

10

27-31.05.2019

5a, 5b, 5c,5d,5e,5f,5g, 5i,6a,6b, 6c,6d,6e

 

Egzamin teoretyczny

Lekcja zajęć technicznych

(chętni uczniowie - indywidualnie)

11

30.05.2019

4-6

Egzamin poprawkowy

12:15

Sala nr 222

12

03.06.2019

4-6

Egzamin poprawkowy

11:10

Sala nr 206

13

03.06.2019

4d,4e,4f,

4g,5c,5e, 6b, 6c, 6e

Egzamin praktyczny

13:20

Miasteczko Rowerowe-SP 12

14

05.06.2019

4a, 4b, 4c,4h, 4i

Egzamin praktyczny

15:10

Miasteczko Rowerowe-SP 12

 

ZDAJĄCY EGZAMIN PRAKTYCZNY MUSZĄ POSIADAĆ OBOWIĄZKOWO KASK !!!

 

Informuję, iż w przypadku złych warunków pogodowych egzamin praktyczny może zostać odwołany.

 

koordynator w SP12

Nina Pawlicka-Śledź