W załączniku zamieszczamy informację oraz harmonogram egzmaminu na kartę rowerową w roku szkolnym 2019/2020.