Poniżej zamieszczamy informacje na temat egzaminu na kartę rowerową.