Uczniowie klas 5Adz, 5Bchł, 5D i 5F w pierwszym tygodniu po powrocie do szkoły podczas lekcji języka angielskiego przygotowywali w formie projektów prace z zasadami zachowania podczas lekcji oraz poleceniami wydawanymi przez nauczyciela w klasie w języku angielskim. Prace dzieci będą wisiały na tablicach i na drzwiach wejściowych w salach, gdzie będą miały język angielski.

Nauczyciel języka angielskiego: Katarzyna Turska