Na przełomie września i października, uczniowie klas 5-8 realizowali projekty w ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych. Projekty polegały na zebraniu informacji o wybranych przez uczniów krajach europejskich „My European Holiday Destination” i przedstawienia ich w formie plakatu lub prezentacji multimedialnej. Celem nadrzędnym projektu było rozwijanie wrażliwości międzykulturowej oraz kształtowanie ciekawości i otwartości wobec innych kultur, jak również rozwijanie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt zrealizowano w ramach innowacji pedagogicznej na rok szkolny 2020/2021 „Culture it! – rozwijamy wiedzę w zakresie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych”.