FORMY ODBYWANIA WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
1. Ilość godzin - 10 
2. Ze względu na sytuację epidemiologiczną uczniowie w miarę możliwości realizują godziny wolontariatu we własnym zakresie.
3. Wolontariat w szkole będzie realizowany w następującej formie:
- udział w zbiórkach / akcjach przy parafii św. Ojca Pio
- pomoc w bibliotece, świetlicy szkolnej
- praca na rzecz szkoły np. w Samorządzie Uczniowskim
- działalność indywidualna we współpracy z opiekunami Samorządu Uczniowskiego
4. Dokumentację wolontariatu szkolnego stanowi "Karta Wolontariusza", którą uczeń prowadzi samodzielnie.
Kartę Wolontariusza można odebrać u p. Grażyny Chabowskiej oraz ks. Przemysława Zocholla.
                                                                                                     Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego