7 czerwca 2019 roku przedstawiciele społeczności szkolnej SP12 wzięli udział w grze miejskiej "Coolmix" opartej o integrację kulturową oraz uświadamiającą istnienie ważnych miejsc związanych z innymi narodowościami na terenie naszego miasta.

Joanna Pałaszewska