GRA ORTOGRAFICZNA - KONKURS

 

Organizatorzy: Justyna Sokołowska, Dorota Dulska

Zasady uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas II i III.

Pracę można przygotować indywidualnie lub w parach.

Cele:

  • Utrwalenie zasad
  • Rozbudzanie kreatywności.
  • Nauka przez zabawę.
  • Rozwijanie umiejętności współpracy.

Formy pracy:

Uczestnik przygotowuje dowolną grę np: planszową, memory, domino, quiz- zawierającą trudności ortograficzne rz, ż, ch, h, u, ó  ( można wybrać dowolne trudności np. rz-ż, u-ó, ch-h lub zawrzeć wszystkie).

Każda praca musi zawierać metryczkę – imię i nazwisko oraz klasa.

Technika: Dowolna

Termin składania prac do 31 marca 2020r  do sali 119 lub 227.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 kwietnia 2020r. , a wyniki zostaną podane na stronie internetowej szkoły.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!!