KONSULTACJE Z RODZICAMI
20-22.10.2020r.

Konsultacje odbędę się w formie zdalnej za pomocą aplikacji TEAMS

Klasa

Wychowawca

Dzień

Godzina

1a

B.Gramera

22.10.20r.

17.30-18.30

1b

P.Sęk

21.10.20r.

17.00-18.00

1c

B.Demko

21.10.20r.

17.00-18.00

1d

K.Kotarska – Grzenia

20.10.20r.

17.30-18.30

1e

J.Sokołowska

22.10.20r.

18.00-19.00

2a

A.Merchel

21.10.20r.

17.00-18.00

2b

B.Rut

20.10.20r.

17.15-18.15

2c

E.Woźniak

20.10.20r.

17.30-18.30

2d

A.Kaczmarczyk

20.10.20r.

17.00-18.00

2e

K.Trojańczyk

22.10.20r.

16.15-17.15

3a

A.Trętowska

21.10.20r.

17.30-18.30

3b

M.Fojut

22.10.20r.

18.00-19.00

3c

A.Lesiak

22.10.20r.

17.30-18.30

3d

M.Winiarska

22.10.20r.

17.00-18.00

4a

U.Łuć

zwolnienie lekarskie

Konsultacje odbędą się w innym termine

4b

J.Morawczyńska

22.10.20r.

17.00-18.00

4c

D.Bańkiewicz

22.10.20r.

17.00-18.00

4d

A.Patalan

21.10.20r.

17.30-18.30

4f

K.Turska

20.10.20r.

17.00 18.00

4g

M.Gryc

22.10.20r.

17.00-18.00

5a

W.Jóźwik

21.10.20r.

18.00-19.00

5b

M.Wenta

21.10.20r.

18.00-19.00

5c

Z.Łapińska

20.10.20r.

18.30-19.30

5d

D.Krajewska

20.10.20r.

17.30-18.30

5e

K.Borkowska

20.10.20r.

17.00-18.00

6a

N.Pawlicka - Śledź

22.10.20r.

16.30-17.30

6b

M.Wdzięczna - Starosta

22.10.20r.

17.00-18.00

6d

K.Darznik - Moszota

20.10.20r.

17.00-18.00

6e

M.Liberadzki

20.10.20r.

17.30-18.30

6f

P.Szamocki

zwolnienie lekarskie

Konsultacje odbędą się w innym terminie

6g

K.Janowska - Pszczołowska

20.10.20r.

17.00-18.00

6h

A.Mikulewicz

zwolnienie lekarskie

Konsultacje odbędą się w innym terminie

6i

M.Fenska - Rompa

20.10.20r.

17.00-18.00

7a

B.Walaszek

20.10.20r.

18.00-19.00

7b

P.Skiba

21.10.20r.

17.00-18.00

7c

K.Łaskowska

20.10.20r.

17.00-18.00

7d

A.Soborowski

20.10.20r.

17.00-18.00

7e

M.Kadylak

21.10.20r.

18.00-19.00

7f

W.Kądziera

20.10.20r.

18.00-19.00

7g

J.Pałaszewska

20.10.20r.

17.00-18.00

7h

E.Grzymała

20.10.20r.

17.00-18.00

7i

A.Grajewska

zwolnienie lekarskie

Konsultacje odbędą się w innym terminie

8a

J.Baczyńska

21.10.20r.

17.00-18.00

8b

K.Fudala - Sikora

20.10.20r.

17.30-18.30

8c

D.Charzewska

20.10.20r.

16.30-17.30

8d

D.Patalan

21.10.20r.

16.30-17.30

8e

A.Brodowska

22.10.20r.

16.30-17.30

 

A.Bazylewicz

20.10.20r.

18.30-19.30

 

B.Będzimierowska

zwolnienie lekarskie

Konsultacje odbędą się w innym terminie

 

M.Bilska

20.10.20r.

16.30-17.30

 

G.Chabowska

21.10.20r.

16.00-17.00

 

L.Frankowska - Plichta

21.10.20r.

17.00-18.00

 

A.Jakubczyk

21.10.20r.

16.00-17.00

 

K.Juszko

21.10.20r.

16.00-17.00

 

I.Karasek

21.10.20r.

18.00-19.00

 

K.Kwidzińska

21.10.20r.

16.00-17.00

 

A.Mirkowska

26.10.20r.

17.00 - 17.30

 

E.Mirkowska - Moch

20.10.20r.

16.30-17.30

 

I.Mocarska

22.10.20r.

17.30-18.30

 

A.Modzelewska

21.10.20r.

18.00-19.00

 

D.Mojek

21.10.20r.

17.00-18.00

 

M.Mojek

21.10.20r.

17.00-18.00

 

K.Sobieszczyk-Blandzi

zwolnienie lekarskie

Konsultacje odbędą się w innym terminie

 

D.Stasiak

22.10.20r.

17.00-18.00

 

M.Szotyńska

21.10.20r.

17.00-18.00

 

W.Szpręglewski

20.10.20r.

18.30-19.30

 

A.Sztandera

zwolnienie lekarskie

Konsultacje odbędą się w innym terminie

 

E.Wisznicka

20.10.20r.

17.30-18.30

 

A.Zielińska

21.10.20r.

17.00-18.00

 

P. Zocholl

20.10.20r.

16.00-17.00