Harmonogram Kuratoryjnego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego:

I etap: 17.10.2019 r. godz.14:00
II etap:04.12.2019 r. godz.14:00
III etap:11.02.2020 r. godz.12:00

Warunkiem koniecznym udziału ucznia w konkursie jest wypełnienie
komputerowo „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu” (do pobrania ze strony
szkoły) i przekazanie jej do Nauczyciela Matematyki.