Harmonogram rozpoczęcia Roku Szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo,

w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną organizacja rozpoczęcia roku szkolnego będzie przebiegać inaczej niż zwykle. Nie będzie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w sali gimnastycznej.

Ze względów bezpieczeństwa na teren szkoły mogą wejść z uczniami rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych, klas I oraz klas IV (z jednym dzieckiem może przyjść tylko jeden rodzic). Przypominamy o zachowaniu dystansu oraz zakryciu ust i nosa oraz posiadaniu rękawiczek jednorazowych i długopisów.

Wychowawcy klas II i III będą oczekiwać na uczniów przy wyznaczonych wejściach.

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego wychowawcy oddziałów przedszkolnych oraz klas I rozdadzą Państwu kwestionariusz w celu zebrania informacji niezbędnych dla bezpieczeństwa dzieci z prośbą o jego wypełnienie na miejscu. Bardzo prosimy o zabranie ze sobą długopisu. Wychowawcy klas II i III przekażą druk dzieciom w trakcie rozpoczęcia roku. Druk dostępny jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły w zakładce „Nauka od 1 września 2020r”. Można go wypełnić, wydrukować i wręczyć wychowawcy podczas rozpoczęcia roku lub wrzucić do skrzynki podawczej.

Wszyscy rodzice zobowiązani są do przekazania aktualnych numerów kontaktowych poprzez swoje dzieci lub pocztą elektroniczną wychowawcom klas w dniu 1 września, najpóźniej 2 września.

Wychowawcy klas rozdadzą uczniom świadectwa, które nie zostały odebrane w czerwcu oraz przekażą uczniom plan lekcji na bieżący rok szkolny.

Od 1 września obowiązuje nowy rozkład przerw międzylekcyjnych. Wykaz przerw zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły.

Rodzice, których uczniowie będą korzystać ze stołówki szkolnej zobowiązani są wydrukować wzór umowy ze strony szkoły. Wypełnioną umowę należy wrzucić do skrzynki podawczej przy wejściu do szkoły lub budynku przedszkola.

Rodzice dzieci pracujących mają prawo zapisać dziecko do świetlicy. W tym celu należy pobrać druk ze strony internetowej szkoły. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy należy wrzucić do skrzynki podawczej przy wejściu do szkoły.

W trakcie rozpoczęcia roku wychowawcy  klas rozdadzą dzieciom podręczniki (za wyjątkiem klas IV i VII – te klasy otrzymają podręczniki w pierwszych dniach września).. Prosimy, aby uczniowie zabrali ze sobą siatki do ich spakowania.

 

Od 1 września obowiązuje „Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii od dnia 1 września 2020r.” Proszę wszystkich Państwa o zapoznanie się oraz przekazanie zawartych w nim informacji swoim dzieciom.

Poniżej przedstawiam harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego. Serdecznie Państwa proszę o ponowne sprawdzenie harmonogramu dzień przed rozpoczęciem roku. W razie konieczności ulegnie on zmianie z przyczyn niezależnych ode mnie.

.

Rozkład wejść do szkoły:

Rozpoczęcie roku szkolnego dla oddziałów przedszkolnych odbędzie się w małym budynku szkoły, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Klasa 01 – godz. 9.00 wychowawca: A.Klawikowska

Klasa 02 – godz. 10.00 wychowawca: M.Bruska

Klasa 03 – godz. 11.00 wychowawca:  J.Citko

Klasa 04 – godz. 12.00 wychowawca: N.Bumbul

 

Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I-VIII odbędzie się w głównym budynku szkoły w salach lekcyjnych, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Klasy I - Rozpoczęcie roku odbędzie się na sali gimnastycznej. Wychowawca czeka na uczniów przy wejściu nr 8 (od strony dużego, zielonego boiska).

Klasa Ia – godz. 9.00 wychowawca: B.Gramera

Klasa Ib – godz. 10.00 wychowawca: P.Sęk

Klasa Ic – godz. 11.00 wychowawca: B.Demko

Klasa Id – godz. 12.00 wychowawca: K.Kotarska-Grzenia

Klasa Ie – godz. 13.00 wychowawca: J.Sokołowska

 

Klasy II – godz. 9.00 -  Wychowawcy czekają na uczniów przy wyznaczonych wejściach, następnie udają się do sal.

            Klasa IIa – wejście główne nr 1,  sala 216

            Klasa IIb -  wejście nr 2, sala 217

            Klasa IIc – wejście nr 3, sala 218

            Klasa IId – wejście nr 4, sala 309

            Klasa IIe – wejście nr 5, sala 310

 

Klasy III – godz. 10.00-  Wychowawcy czekają na uczniów przy wyznaczonych wejściach, następnie udają się do sal.

            Klasa IIIa – wejście główne nr 1, sala 216

            Klasa IIIb – wejście nr 2, sala 217

            Klasa IIIc – wejście nr 3, sala 309

            Klasa IIId – wejście nr 4, sala 310

 

Klasy IV – Rozpoczęcie  roku odbędzie się na korytarzu na I piętrze. Wychowawca czeka na uczniów przy wejściu nr 9.

            Klasa IVa – godz. 9.00, wychowawca: U.Łuć

            Klasa IVb – godz. 10.00, wychowawca: J.Morawczyńska

            Klasa IVc – godz. 11.00, wychowawca: D.Bańkiewicz

            Klasa IVd – godz. 12.00, wychowawca: A.Patalan

            Klasa IVf – godz. 13.00, wychowawca: K.Turska

            Klasa IVg – godz. 14.00, wychowawca: M.Gryc

  

Klasy V – godz. 11.00 (uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem)

            Klasa Va – sala 305

            Klasa Vb – sala 306

            Klasa Vc – sala 307

            Klasa Vd – sala 212

            Klasa Ve – sala 213

 

Klasy VI – godz. 12.00 (uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem)

            Klasa VIa – sala 305

            Klasa VIb – sala 306

            Klasa VId – sala 212

            Klasa VIe –  sala 213

            Klasa VIf – sala 301

            Klasa VIg – sala 302

            Klasa VIh – sala 210

            Klasa VIi – sala 211

 

Klasy VII – godz. 13.00 (uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem)

            Klasa VIIa – sala 305

            Klasa VIIb – sala 306

            Klasa VIIc – sala 307

            Klasa VIId – sala 212

            Klasa VIIe – sala 213

            Klasa VIIf – sala 301

            Klasa VIIg – sala 302

            Klasa VIIh – sala 210

            Klasa VIIi – sala 211

Klasy VIII – godz. 11.00 (uczniowie wchodzą do szkoły wejściem nr 6 od strony bieżni)

            Klasa VIIIa – sala 210

            Klasa VIIIb – sala 211

            Klasa VIIIc – sala 301

            Klasa VIIId – sala 302

            Klasa VIIIe – sala 303