Na stronie znajduje się zakładka „Nauka od 1 września 2020r”, w której będą zamieszczane bieżące informacje.

Listy uczniów oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych,  lista uczniów przyjętych w pozostałych klasach  oraz wykaz wychowawców we wszystkich oddziałach będzie udostępniona na drzwiach szkoły od czwartku, 27 sierpnia 2020r. od godziny 10.00.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania świetlicy szkolnej. Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie, wydrukowanie formularza zapisu dziecka do świetlicy i umieszczenie w skrzynce podawczej w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego wychowawcy oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III rozdadzą Państwu kwestionariusz w celu zebrania informacji niezbędnych dla bezpieczeństwa dzieci z prośbą o jego wypełnienie na miejscu. Bardzo prosimy o zabranie ze sobą długopisu. Druk dostępny jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły w zakładce „Nauka od 1 września 2020r”. Można go wypełnić, wydrukować i wręczyć wychowawcy podczas rozpoczęcia roku.

W roku szkolnym 2020/2021r. zostanie zmieniony harmonogram godzin lekcyjnych. Od 1 września obowiązywać będą trzy 20 minutowe przerwy obiadowe. Nowy harmonogram dostępny jest w zakładce „Nauka od 1 września 2020r”.

W dniu jutrzejszym umieszczona zostania informacja na temat obiadów w szkole wraz z wzorem umowy.  Zainteresowanych rodziców prosimy  o wypełnienie, wydrukowanie umowy  żywieniowej  i umieszczenie w skrzynce podawczej w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Informacja na temat organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021r. zostanie zamieszczona na stronie internetowej w najbliższych dniach.

Dodatkowe informacje na temat organizacji pracy szkoły w roku 2020/2021r. będą systematycznie publikowane na stronie internetowej szkoły.