Informacja dotycząca podręczników  rok szkolny 2024/2025

 

Oddziały przedszkolne

Wymienione w poniższej tabeli podręczniki i ćwiczenia do oddziału przedszkolnego zakupuje rodzic / opiekun prawny.

 

Oddziały przedszkolne

 

Mac Edukacja

 

„ Nasza Bajka.  B+”

Autorzy: A. Banaś,  W. Żaba- Żabińska, S. Stępień, K. Wilk

 

J. angieski

Macmillan

„Kids Can Starter”

Autor: Sarah Hillyard

 

Religia

Jedność

 „Tak! Jezus mnie kocha” klasa 0

Autor:  ks. K. Zegan, E. Kondrak, B. Nosek

 

Klasy I - VIII

Podręczniki i ćwiczenia do poszczególnych przedmiotów klas I - VIII będą bezpłatne. Zostaną użyczone we wrześniu na podstawie zawartej z rodzicem umowy na okres zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2024/2025.

 

UWAGA!

W klasach I – VIII rodzic zakupuje tylko podręcznik do religii.

Tytuły podręczników / ćwiczeń podaje poniższa tabela.

 

Oddział

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

Klasa 1

 

“Poznaję Boży świat”

Podręcznik

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,

Jedność

AZ-11-01/18-KI-4/20

Klasa 2

 

“Odkrywam Królestwo Boże”

podręcznik

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

AZ-12-01/18-KI-7/21

 

Klasa 3

 

“Poznaję Jezusa”

podręcznik

 

“Poznaję Jezusa”

Zeszyt ćwiczeń do kl. 3

 

 

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak

Jedność

AZ-13-01/18-KI-14/22

 

Klasa 4

 

“Odkrywam życie z Jezusem”

podręcznik

 

 

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak

 

Jedność

 

AZ-14-01/18-KI-19/23

 

 Klasa 5

 

“Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”

podręcznik

 

 

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak

 

Jedność

 

AZ-21-01/20-KI-2/20

 

Klasa 6

 

“Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”

podręcznik

 

 

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak

 

Jedność

 

AZ-22-01/20-KI-4/21

Klasa 7

 

“Szczęśliwi, którzy czynią dobro””

podręcznik

 

 

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak

Jedność

AZ-23-01/20-KI-10/22

Klasa 8

 

“Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość”

Podręcznik

 

 

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak

Jedność

AZ-24-01/20-KI-14/23