Szanowni Rodzice!

 .

W tej trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy nauczyciele przesłali do Państwa dzieci, a naszych podopiecznych zadania, polecenia, karty pracy do wykonania. Prawo oświatowe na dzień dzisiejszy nie reguluje nauczania zdalnego, w tym oceniania wykonanych zadań.

Minister Edukacji Narodowej informował, że najprawdopodobniej czas zawieszenia zajęć przedłuży się.

  .

W celu ujednolicenia formy nauczania zdalnego poprzez platformę, którą proponuje Gmina czyli Microsoft Teams musimy założyć konta uczniom w GPE. W szczególności dotyczy to uczniów klas 4-8.

Wskazane jest korzystanie z MS TEAMS, gdzie dane dzieci są dodatkowo chronione przez GPE, tak jak e-dziennik.

  .

Jeśli zostanie podpisane rozporządzenie  MEN będziemy uczyć online, co zapewni realizację podstawy programowej i nauczyciele będą zobowiązani do oceniania  pracy uczniów. Aby założyć konta uczniom  potrzebne są prywatne maile uczniów.

Wychowawcy zwrócą się do Państwa o przekazanie adresów e-mail uczniów. Konieczne będzie jeszcze oświadczenie rodziców/ zgoda/ – to w późniejszym czasie.

Tymczasem proszę, aby uczniowie skorzystali z propozycji wskazanych przez nauczycieli w zakresie nauki wykonując na miarę swoich możliwości zadania, karty pracy. Każdy uczeń niech pracuje w swoim tempie i zgodnie z własnymi możliwościami, utrwalając materiał.

.

Dodatkowo informuję, iż w związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego, sekretariat szkoły do odwołania, będzie pracował zdalnie w godzinach 10.00-15.00.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie:  nr telefonu 587850100 oraz mailowo: sekretariat@sp12.edu.gdansk.pl  lub    i.furmanczuk@sp12.edu.gdansk.pl

.

Życzę Państwu i dzieciom zdrowia, spokoju, wytrwałości, cierpliwości i zdyscyplinowania w przestrzeganiu zaleceń .

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczniów i Państwa.

 .

Z wyrazami szacunku- Iwona Furmańczuk