Szanowni Rodzice uczniów klas I-III,

od 25 maja 2020 roku przywracamy zajęcia wychowawczo-opiekuńcze z elementami dydaktycznymi. Nauczyciel świetlicy  we współpracy z wychowawcami klas realizuje elementy dydaktyczne w korelacji z podstawą programową kształcenia ogólnego. W szczególności realizowane są zajęcia artystyczne – muzyczne, plastyczne oraz ruchowe tj. wychowanie fizyczne. Prowadzone będą również pogadanki tematyczne, rozwiązywanie zagadek matematycznych, ćwiczenia ortograficzne, rozwiązywanie zagadek i rebusów itp. Nadal realizowane będzie nauczanie na odległość .

Od 25 do 29 maja 2020 roku nie będą wydawane obiady.

Rodzic przyprowadza dziecko do głównego wejścia szkoły przy ochronie, natomiast po odbiór dziecka przychodzi pod boczne wejście szkoły od strony boisk zgodnie z ustalonym ciągiem komunikacyjnym szkoły.

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest przesłanie drogą elektroniczną oświadczenia rodzica do wychowawcy klasy najpóźniej na 2 dni robocze przed przyprowadzeniem dziecka. Jest to niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniej ilości kadry i pracowników obsługi.

Poniżej dołączam dokumenty, z którymi należy się zapoznać.

Serdecznie pozdrawiam wszystkie dzieci z klas I-III oraz Państwa życząc zdrowia.

Dyrektor Szkoły – Iwona Furmańczuk