REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 22 - 24 marca

Tegoroczne rekolekcje odbywają się w kościele św. Ojca Pio. W związku z panująca epidemią, w tym roku szkoła nie uczestniczy w odprowadzaniu i przyprowadzaniu uczniów. Dzieci biorą udział w rekolekcjach pod opieką rodziców lub samodzielnie za Państwa zgodą. Przychodzą do kościoła przed swoimi lekcjami lub po skończonych lekcjach. Udział w rekolekcjach jest indywidualną decyzją rodziców.

Poniedziałek, 22 marca
Klasy I - III ( zmiana II - czyli dzieci, które zaczynają lekcje w szkole o godz. 12.25 ) - przychodzą na naukę rekolekcyjną o godz. 10.00 przed swoimi lekcjami
Klasy I - III ( zmiana I - czyli dzieci, które kończą lekcje o godz. 12.05 ) - przychodzą na naukę rekolekcyjną o godz. 16.00 po swoich
Klasy I - VIII - godz. 17.00

Wtorek i Środa, 23 marca i 24 marca
Klasy I - III ( zmiana II ) - godz. 10.00
Klasy I - III ( zmiana I ) - godz. 16.00
Klasy IV - VIII - godz. 17.00