1. Konkurs odbędzie się 22.04.2021r. GODZ. 9.00 w szkole z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
 2. Uczniowie wchodzą do szkoły według następującego porządku:
 3. klasy 1 – 3 – wejście boczne,
 4. klasy 4 – 8 – wejście główne.
 5. Uczniowie klas 1 – 3 zostawiają okrycia wierzchnie w swoich szatniach.
 6. Uczniowie klas 4 – 8 zostawiają okrycia wierzchnie na wieszakach przygotowanych przy wejściu głównym.
 7. Konkurs będzie odbywała się w salach 301, 303, 210, 202, 229, 212 (listy uczniów z przydziałem
  do sal w załączeniu).
 8. Rodzice uczniów przystępujących do konkursu zobowiązani są wyrazić pisemną zgodę na udział dziecka w konkursie w trybie stacjonarnym. Zgody te należy przesłać do wychowawcy klasy (dotyczy klas 1 – 3) lub nauczyciela matematyki (dotyczy klas 4 – 8) drogą elektroniczną. Nauczyciel matematyki lub wychowawca zobowiązany jest potwierdzić p. Adamowi Soborowskiemu (koordynatorowi konkursu),że wszyscy uczniowie zgłoszeni do konkursu posiadają zgody powyższe zgody. Uczeń, którego rodzice nie prześlą zgody wychowawcy klasy, zobowiązany jest posiadać teką zgodę w dniu konkursu i przekazać ją nauczycielowi w danej sali.
 9. Każdy uczeń przystępujący do konkursu zobowiązany jest posiadać:
 10. maseczkę, w której porusza się po terenie szkoły (maseczkę może zdjąć podczas konkursu),
 11. długopis lub pióro wyłącznie z czarnym atramentem (karty odpowiedzi wypełnia się wyłącznie czarnym kolorem),
 12. wodę w małej butelce (według uznania).
 13. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut (plus 10 minut na czynności organizacyjne,
  w tym kodowanie kart odpowiedzi)
 14. W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów i z technicznych środków łączności. Elementem Konkursu jest prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.
 15. Po zakończonym konkursie uczniowie udają się do domu i uczestniczą w kolejnych lekcjach.